DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan İçi Seçmeli ders(Yüzme) YBS   301 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Lütfi Tolga ÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif etkinliklerden biri olarak temel yüzme becerilerinin sergilenmesi, ve bu becerileri başkalarına doğru metotlarla aktararak yüzme öğretilebilmesi, yüzmenin günlük yaşamda ve sportif alandaki kullanım ve öneminin oluşturulması
Dersin İçeriği
Bu ders, bireyin ihtiyaç duyacağı suda hareket becerisi, yüzmedeki öğretme metotlarının öncülüğünde 4 teknik, çıkış ve dönüşlerle yarışmaların kuralları ve tesislerinin özelliklerini, yüzmenin günlük yaşamdaki kullanım alanları ile profesyonel alandaki sportif önemini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2) Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
3) Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır
4) Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
5) Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüzmenin tarihçesi, havuzlar ve malzemeleri, tesis kullanım kuralları ve önemi Kaynak okuma ?
2 Neden yüzme bilmeliyiz, yararları. Suya uyum ve beceri alıştırmaları, öğretim basamakları Kaynak okuma ve suya alıştırma becerilerinin uygulanması ?
3 Krawl tekniğine giriş. Özellikleri tekniğe özgü alıştırmalar ?
4 Krawl tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon tekniğe özgü alıştırmalar ?
5 Krawl tekniğinde kol, ayak ve nefes uyumu. Koordinasyonun incelikleri tekniğe özgü alıştırmalar ?
6 Yüzmede çıkış (start) tekniğe özgü alıştırmalar ?
7 Sırtüstü tekniğine giriş. Özellikleri tekniğe özgü alıştırmalar ?
8 Ara Sınav tekniğe özgü alıştırmalar ?
9 Sırtüstü tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon tekniğe özgü alıştırmalar ?
10 Sırtüstü tekniğinde kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes . Uluslar arası yüzme yarış kuralları tekniğe özgü alıştırmalar ?
11 Kurbağalama tekniğine giriş. Özellikleri tekniğe özgü alıştırmalar ?
12 Kurbağalama tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon tekniğe özgü alıştırmalar ?
13 Kurbağalama tekniğinde kol, ayak ve nefes uyumu. Koordinasyonun incelikleri tekniğe özgü alıştırmalar ?
14 Kelebek yüzme, Yüzme stillerinin dönüş ve star özelliklerine bakış. tekniğe özgü alıştırmalar ?
15 Genel tekrar tekniğe özgü alıştırmalar ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tekniğe özgü alıştırmalar ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar