DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkili Sunum Teknikleri SYB   138 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erkan TİYEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERKAN TİYEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişimde güzel konuşma sanatı (retorik) ve sunum olgularının kapsamlı şekilde tekrarlamak. Öğrencileri etkili konumsa ve sunum konusunda bilinçlendirmek.
Dersin İçeriği
İletişim kavramının irdelenmesi, Etkili Sunumun tarihsel olarak kullanımının öneminin belirlenmesi, Etkili Sunum kavramının irdelenmesi, İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçların öneminin belirtilmesi, Yazılı iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi, Görsel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi, Sözel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenciler Etkili Sunum ve Teknikleri kavramını tam olarak tanımlayabilecek.
2) İletişim kavramı ile Etkili Sunum ve Teknikleri arasında bağlantı kurabilecek.
3) İletişim ve Etkili Sunum konusunda bilinçlenerek kendini ifade edebilecek.
4) İletişim alanına hakim olarak kendi cümleleri ile kavramları etkili sunum teknikleri kullanarak yorumlayabilecek.
5) Geçmiş ve günümüz sunum tekniklerinin, görsel, yazılı basında yer almaları konusunda bilgi sahibi olarak ayırt edici olabilecek, farklılıkları ve benzerlikleri tespit edebilecek.
6) İletişim, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili (Halkla İlişkiler ve Reklam) her türlü kavramı tanımlayabilecek ve edindiği kuramsal bilgileri sektördeki uygulamalarla ilişkilendirebilecek.
7) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında başarıyı yakalayabilmek için gerekli kuramsal donanımı alacak ve alanla ilgili nitel ve nicel yöntemleri öğrenerek yaratıcılığını ön plana çıkaracak tasarımlar yapabilecek.
8) İletişim, medya, kültür ve sanat gibi konuların tarihsel süreç içindeki gelişimlerini anlayarak, kültürel, sosyal ve teknolojik değişime bağlı olarak alanlarındaki (Halkla İlişkiler ve Reklam) ilgili değişimleri ve sonuçlarını değerlendirebilecek.
9) Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyecek ve bunları alanlarına (Halkla ilişkiler ve Reklamcılık) uygulayabilecek.
10) Okuduğu, algıladığı ve kavradığı konuları analiz edebilecek, anladığını yorumlayıp eleştirel yaklaşımda bulunabilecek ve gerekiyorsa değerlendirebilecek.
11) letişime ve tasarıma yönelik çağdaş akademik ve profesyonel yaklaşımları benimseyerek çalışmalarına uyarlayabilecek.
12) Halkla İlişkiler ve Reklam alanlarında yer alan reklam yazarlığı, müşteri temsilciliği, marka yöneticisi, iletişim stratejisti, iletişim danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında detaylı ve gerekli bilgiyi geliştirebilecek.
13) Belli konularda iletişim stratejisi oluşturabilecek ve buna uygun her türlü çalışmayı gerçekleştirebilecek.
14) Düşüncelerini ve projelerini yazılı, sözlü ya da başka şekillerde etkin ve ikna edici hale getirmek için gereken düşünce ve bilgileri toplayarak düzenleyip bir araya getirebilecek.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş dersi. Sözlü anlatım ? Anlatım
2 İletişim kavramının irdelenmesi. Sözlü anlatım ? Anlatım
Gösteri
3 Etkili Sunumun tarihsel olarak kullanımının öneminin belirlenmesi. Sözlü anlatım ? Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
4 Etkili Sunum kavramının irdelenmesi. Sözlü anlatım, uygulama ? Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçların öneminin belirtilmesi. Sözlü anlatım, uygulama ? Anlatım
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Tekrar Sözlü anlatım, uygulama ?
7 Ara sınav Değerlendirme ? Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sözlü anlatım, uygulama ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
9 Görsel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi. Sözlü anlatım, uygulama ? Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Sözel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi. Sözlü anlatım, uygulama ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Etkili iletişim ile kurum iletişiminin bağlantısının kurulması. Sözlü anlatım, uygulama ?
12 Kurumlarda liderlerin etkili sunum açısından öneminin belirtilmesi. Sözlü anlatım, uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
13 Etkili Sunum Öğrenci uygulamaları Sözlü anlatım, uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Genel tekrar. Sözlü anlatım, uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
15 Final Sınavı Değerlendirme ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar