DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan İçi Seçmeli Voleybol SYB   137 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zehra ERCAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEHRA ERCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Voleybol oyununun tarihini, kurallarını, teknik ve taktik yapısını öğretip, öğrencilerin voleybol becerilerini geliştirerek, bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Voleybolun tarihi, kuralları, Teknikleri, taktikleri ve Oyun Sistemlerinin öğrenilip geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Voleybolun tarihçesini, oyun hakkında genel bilgiyi ve temel pozisyonları bilir ve açıklar
2) Parmak pas çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
3) Manşet pas tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
4) Servis çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
5) Hücum çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
6) Blok çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
7) Arka alan defansı çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
8) Deplasman çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, tarihçe, dersin işleniş biçimi ve oyun hakkında genel bilgi ve temel pozisyonlar. Isınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
2 Parmak pas çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
3 Manşet pas tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Servis çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Hücum çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Blok çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Arka alan defansı çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 ARA SINAV ARA SINAV ? Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Deplasman çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Voleybolda oyun sistemleri, pozisyonlar ve yapılan hatalar. Sistemlere giriş. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 3:3 siteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Basit 4:2 siteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 4:2 Sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 5:1 sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Genel tekrar. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Final Sınavı Final Sınavı ? Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar