DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan İçi Seçmeli Basketbol SYB   264 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ercan YELDAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERCAN YELDAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ANTRENÖR OLACAK ÖĞRENCİLERİN BASKETBOL TEKNİK VE TAKTİKLERİNİ ÖĞRETEBİLECEK DÜZEYDE BASKETBOL BECERİLERİ EDİNMESİNİ SAĞLAMAK
Dersin İçeriği
BASKETBOL İLE İLGİLİ BİLGİLER, SAHA, MALZEME VE TOP, DURUŞLAR, TOP TUTMA, PAS, TOP SÜRME, ŞUT, RİBAUNT VE SAVUNMA BİLGİLERİ

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2) sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
3) Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
4) Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
5) spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
6) spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
7) Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular. 4 5 Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme beceri
8) Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular. 4 5 Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme beceri
9) Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
10) Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
11) Antrenörlük meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
12) Antrenörlük meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
13) Antrenörlük meslek bilgisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
14) Antrenörlük meslek bilgisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
15) Antrenörlük meslek bilgisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PROGRAM İÇERİĞİNİN AÇIKLANMASI ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
2 OYUNUN TANIMI-TARİHÇESİ VE OYUN KURALLARI ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
3 TEMEL TEKNİK DURUŞLAR, HAREKET VE STOPLAR ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
4 TEMEL TEKNİK TOP TUTMA VE TOP TUTMA TEKNİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
5 TEMEL TEKNİK PAS VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
6 TOP SURME VE TEKNIĞI GELİŞTIRICI ÇALIŞMALAR ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
7 TEMEL TEKNİK ŞUT (TEMEL İLKELER VE DURARAK TEK EL ŞUT) ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
8 ARA SINAV ARA SINAV ?
9 TEMEL TEKNİK ŞUT (TURNİKE-SAĞ TURNİKE) ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
10 TEMEL TEKNİK ŞUT (TURNİKE-SOL TURNİKE) ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
11 TEMEL TEKNİK ŞUT (SIÇRAYARAK ATIŞ VE ÇENGEL ATIŞ) ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
12 TEMEL TEKNİK RİBAUNT (HÜCUM VE SAVUNMA RİBAUNTU) ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
13 TEMEL TEKNİK ALDATMALAR (TOPLU VE TOPSUZ) ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
14 TEMEL TEKNİK SAVUNMA ( BİREYSEL SAVUNMA) VE GENEL TEKRAR ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
15 TEMEL TEKNİK SAVUNMA ( BİREYSEL SAVUNMA) VE GENEL TEKRAR ANLATMA, ISINMA VE GÖSTERME ANLATMA-SUNMA UYGULAMA VE PROJE ?
16-17 YARIYIL SONU SINAVI YARI YIL SONU SINAVI ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar