DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan Dışı Seçmeli İnsan Hakları YBS   489 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefenin sorunlarını, spor felsefesinin ana hatlarını incelemek, sporu, oyunu ve eski medeniyetlerdeki yerini tartışmak, olimpiyat oyunlarının kronolojik sırayla yapısal gelişmelerini ve yaşanan sorunlarını analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Felsefenin sorunları, antik toplumlarda spor ve oyun,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası insan hakları rejiminin tarihsel ve kurumsal gelişimini genel bir bakışla açıklayabilir.
2) Devletlerin, uluslararası ve bölgesel kurumların uluslararası insan hakları rejiminin gelişmesindeki rollerine analitik yaklaşım becerisi geliştirir.
3) Yaşama hakkı, eşitlik, ayrımcılık yapmama ilkesi, ifade özgürlüğü, kolektif haklar gibi temel insan hakları konularını ayrıntılı bir bakışla açıklayabilir.
4) Uluslararası insan hakları standartlarının uygulanmasında karşılaşılan temel sorunları analiz edebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası insan hakları konularına giriş Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
2 Uluslararası insan hakları standartları ve kurumlarına tarihsel bakış Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
3 Birleşmiş Milletler 1-BM temel kurumları ve insan hakları Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
4 Birleşmiş Milletler 2- İnsani Müdahale ve Güvenlik Konseyi Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
5 Bölgesel insan hakları sistemleri: Afrika Birliği ve Amerikan Devletleri Örgütü Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
6 Avrupa insan hakları sistemi 1: AGİT, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
7 Avrupa insan hakları sistemi 2 Avrupa Birliğinin İnsan hakları politikası Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
8 Ara sınav sınava hazırlık ?
9 Eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkesi Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
10 İfade özgürlüğü Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
11 Kolektif haklar 1 azınlık hakları Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
12 Kolektif haklar 2: kadın hakları,çocuk hakları,mülteci hakları Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
13 Uluslararası insan hakları standartlarının uygulanmasında karşılaşılan temel sorunlar Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
14 İnsan hakları ve sivil toplum örgütleri Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
15 Genel değerlendirme Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
16-17 Final Sınavı sınava hazırlık ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar