DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan Dışı Seçmeli Spor Tırmanışı YBS   491 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Süleyman Kazim VARDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SÜLEYMAN KAZİM VARDAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders spor tırmanış için gerekli olan temel teknik becerileri edinmeyi, oyun kurallarını, tırmanış çeşitlerini tanıyarak mesleki yaşamına katkı sunmayı amaçlar
Dersin İçeriği
Bu ders; spor tırmanış tarihi, tırmanış duvarlarının özellikleri ve oyun kuralları ile çeşitli tırmanış metotlarını kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spor tırmanış tarihi
2) Spor tırmanış çeşitleri
3) Spor tırmanış malzemeleri öğrenilir
4) Üstten emniyetli tırmanış öğrenilir
5) Lider tırmanış öğrenilir
6) Oyun kuralları öğrenilir
7) Temel antrenman yöntemleri öğrenilir
8) Spor tırmanışı mesleki yaşama adapte edebilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spor tırmanış tarihi Kaynak oluma ? Anlatım
Gösteri
2 Spor tırmanış malzemelerinin tanıtılması Malzeme inceleme ? Anlatım
Gösteri
3 Spor tırmanış malzeme kullanım uygulaması Malzeme kullanımı ? Anlatım
Gösteri
4 Tırmanış tekniklerinin gösterilmesi Video izlemesi ?
5 Üstten emniyetli tırmanış Fiziksel hazırlık ? Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
6 Üstten emniyetli tırmanış çalışmaları Fiziksel hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 Yarışma kurallarına giriş Kaynak okuma ? Anlatım
Bireysel Çalışma
8 Vize sınavı Konu tekrarları ? Performans Değerlendirmesi
9 Lider tırmanış oyun kuralları Kaynak okuma ? Anlatım
Gösteri
10 Hız tırmanışı oyun kuralları Kaynak okuma ? Anlatım
Gösteri
11 Lider tırmanış uygulamaları Fiziksel hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Rota inceleme Video izleme ? Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
13 Tekniklerin tekrarı Konu tekrarı ? Anlatım
Grup Çalışması
14 Tırmanış tekniklerinin uygulanması Fiziksel hazırlık ? Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Final sınavı Konu tekrarı ? Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final sınav Konu tekrarı ? Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar