DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan Dışı Seçmeli Web Tasarımı YBS   269 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erkan TİYEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERKAN TİYEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye durağan web sayfalarını geliştirebilmek ve tasarlayabilmek için gerekli HTML, CSS, Java Script, Jquery işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
Genel Kavramlar ve Terminolojiler, İnternet, Web ve tasarım kavramları, Tarayıcılar, domain adı, hosting, ftp, güncelleme, Web Standartları, Web sayfalarının tasarım planlaması, Arayüz tasarımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Internet, Web ve Temel grafik kavramlarını tanımlar.
2) Html etiketleri ve html düzenleyici yardımcı programları (Not defteri, Adobe Dreamweaver) kullanarak web sayfası tasarlar.
3) Adobe Dreamweaver programında web sayfaları oluşturabilir, sayfaları düzenleyebilir, temel html elemanlarını ekleyebilir, resim, tablo ekleyebilir.
4) Adobe Dreamweaver programında çerveler(frame) kullanarak web sayfaları geliştirebilir, tablo kullarak web sayfası geliştirebilir.
5) CSS teknolojisini kullanarak Html etiketlerine stiller tanımlar, katmanlarda ki çalışmalarını yorumlayabilir, CSS ve Html teknolojilerini kullanarak web sayfaları tasarlar.
6) Grafik editörü uygulama programı (Adobe Fireworks) ile web grafikleri, animasyonlar oluşturabilir, oluşturulan dosyaları, düzenleyebilir, resimleri özelliklerine göre karşılaştırabilir, optimize edebilir.
7) Html etiketleri ve html düzenleyici yardımcı programları (Not defteri, Adobe Dreamweaver) kullanarak web sayfası tasarlar.
8) Hazırladığı web sayfalarını, web sunucu programları kullanarak internette yayınlayabilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Web Tasarıma Giriş Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
2 Web Tasarımı Temel Kavram ve Özellikleri Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
3 Web Programlama ve HTML'e Giriş Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
4 Temel HTML Etiketleri, Metin ve Görünüm Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
5 Temel HTML Etiketleri, Çerçeve Tasarımı Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
6 Form Tasarımı Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
7 Web Tasarım Programları, Proje Sunumu Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
8 Ara sınav Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
9 Çoklu Ortam Araçlarının Kullanımı Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
10 Menü Tasarımı Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
11 Stil Şablonu (Css) ile Web Stilleri Kullanımı Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
12 Stil Şablonu (Css) ile Web Stilleri Kullanımı 2 Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
13 Şablon Tasarımı Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
14 İçerik Yönetim Sistemleri Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
15 Web Uygulama Örnekleri Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?
16-17 Final Ders Notlarıi Uygulama Örnekleri ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar