DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan Dışı Seçmeli Sporda Şiddeti Önleme Uygulamaları YBS   493 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor alanlarında yaşanan şiddet olaylarının nedenleri ve çözüm yolları hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dünyada ve ülkemizde yaşanan sporda sporda şiddet olayları. Şiddetin önlenmesine yönelik 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun hakkında bilgi sahibi olur.
2) Dünyada yaşanan sporda şiddet olayları ile ilgili bilgi sahibi olur
3) Türkiye'de yaşanan sporda şiddet olayları hakkında bilgi sahibi olur.
4) Avrupa ve Türkiye'de sporda şiddete yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
5) Sporda yaşanan fair-play in önemini kavrar.
6) Sporda yaşanan şiddet olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
7) Fanatizm, Radikalizm, Holiganizmin anlamlarını öğrenerek aralarındaki farklılıkları ayırt edebilirler.
8) Holiganın gerçekleştirdiği eylem neticesinde ne gibi sorunlar yaşadığının bilincine varır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Başlangıç Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Spor ve Şiddetin Açıklanması Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Fanatizm, Radikalizm, Holiganizm Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sporda Şiddetin Nedenleri Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sporun Şiddete Dönüşmesi ve Nedenleri. Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Spor Dalları Arasında En Çok Şiddet Olaylarının Yaşandığı Futbol Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Dünyada ve Ülkemizde Yaşanan Sporda Şiddet Olayları Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Genel Değerlendirme ? Yazılı Sınav
9 Dünyada ve Ülkemizde Yaşanan Sporda Şiddet Olayları Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sporda Yaşanan Şiddet Olayları Konusunda Spor Dünyasının Düşüncelerini Analiz Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Taraftarların Sporda Şiddet Konusuna Bakışlarını İnceleme Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Spor Alanlarında Yaşanan Şiddet Olayları Konusunda Düşünce ve Gözlemlerim Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
13 Sporda Yaşanan Şiddet Olaylarının İstatistiki Verileri Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sporda Yaşanan Fair-Play in Önemi ve Örnekleri Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Sporda Yaşanan Şiddet Olaylarının Önlenmesine Yönelik Öneriler Önceden verilen ders konusu ile ilgili hazırlık yapar ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Değerlendirme ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar