DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Yöneticiliği ve Liderlik SYB   255 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İrem KAVASOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İREM KAVASOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, spor yöneticiliği ve liderliğin spor yönetim bilimlerindeki anlam ve önemini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Liderlik tanımı, liderlik yaklaşımları, lider tipleri, yönetici tanımı ve özellikleri, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetici ve lider kavramlarını bilir.
2) Yöneticilik ve Liderlik arasındaki farkları sıralar.
3) Spor yöneticiliği ve liderlik özelliklerini kavrar.
4) Liderlik teorilerini bilir.
5) Liderlik yaklaşımlarını açıklar.
6) Ülkemizdeki spor yönetiminin gelişimini analiz eder.
7) Türk spor yönetiminin örgütlenmesini açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Temel Kavramlar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yöneticilerin Nitelikleri ve Özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Spor Yöneticilerinin Nitelikleri ve Özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Liderliğin Özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Liderlik Yaklaşımları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Liderlik Fonksiyonları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Spor Eğitimi ve Liderlik konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yönetsel Liderlik konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Liderlik ve Motivasyon konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Atatürk ve Liderlik konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kadın Yönetici ve Liderler konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Tekrar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale hazırlık ? Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar