DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hukuka Giriş SYB   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Olcay KARACAN
Dersi Verenler
Arş.Gör.OLCAY KARACAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, hukuk eğitimine yeni başlayan öğrencilere hukuki bakış açısı kazandırma, hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğini vermektir.
Dersin İçeriği
Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması, hukukta yorum metotları, hukukta usa vurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, hukuk temel kavram ve kurumları (mülkiyet, sözleşmesi, egemenlik adalet vb.) ile çeşitli hukuk okulları bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hukuka ilişkin farklı bilgi türlerini ayırt ederler
2) Hukuk Kültürlerini tanırlar
3) Hukuki düşünmenin etik düşünmeyle ortak ve farklı yönlerini karşılaştırırlar
4) Betimsel ifadelerle normatif ifadeleri ayırt ederler
5) Olgu ve değer ayrımını kavrarlar
6) Hukuk ilkelerinin temellerini kavrarlar
7) Hukuki yorumu düşünsel işleyişini kavrarlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)