DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi SYB   244 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Lütfi Tolga ÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif etkinliklerden biri olarak temel yüzme becerilerinin sergilenmesi, ve bu becerileri başkalarına doğru metotlarla aktararak yüzme öğretilebilmesi, yüzmenin günlük yaşamda ve sportif alandaki kullanım ve öneminin oluşturulması
Dersin İçeriği
Bu ders, beden eğitimi öğretmeninin ihtiyaç duyacağı suda hareket becerisi, yüzmedeki öğretme metotlarının öncülüğünde 4 teknik, çıkış ve dönüşlerle yarışmaların kuralları ve tesislerinin özelliklerini, yüzmenin günlük yaşamdaki kullanım alanları ile profesyonel alandaki sportif önemini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİN ANLAYIŞININ ÖĞRENİR
2) İNSAN KAYNAĞININ SPOR İŞLETMELERİNDEKİ ÖNEMİNİN KAVRAR
3) KLASİK VE MODERN ANLAMDAKİ YAKLAŞIMLAR ARASINDAKİ FARKLARIN ÖĞRENİR
4) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
5) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
6) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İKY TANIMI, TARİHİ Literatür tarama ?
2 insan kaynakları yönetiminde FAALİYET ve SORUMLULUK ALANLARI Literatür tarama ?
3 İKY VE ÇEVRE YÖNETİMİ Literatür tarama ?
4 İKY VE KÜRESELLEŞME Literatür tarama ?
5 ANALİZ VE PLANLAMA Literatür tarama ?
6 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI Literatür tarama ?
7 İŞ BAŞVURULARININ TOPLANMASI Literatür tarama ?
8 Ara Sınav Literatür tarama ?
9 PERSONEL SEÇİMİ Literatür tarama ?
10 EĞİTİM, GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME Literatür tarama ?
11 İŞE ALIŞTIRMA Literatür tarama ?
12 İŞ HUKUKU Literatür tarama ?
13 KARİYER PLANLAMASI Literatür tarama ?
14 SPORDA İNSANKANAĞI VE ÖNEMİ Literatür tarama ?
15 GENEL TEKRAR Literatür tarama ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür tarama ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar