DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İKY TANIMI, TARİHİ Literatür tarama ?
2 insan kaynakları yönetiminde FAALİYET ve SORUMLULUK ALANLARI Literatür tarama ?
3 İKY VE ÇEVRE YÖNETİMİ Literatür tarama ?
4 İKY VE KÜRESELLEŞME Literatür tarama ?
5 ANALİZ VE PLANLAMA Literatür tarama ?
6 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI Literatür tarama ?
7 İŞ BAŞVURULARININ TOPLANMASI Literatür tarama ?
8 Ara Sınav Literatür tarama ?
9 PERSONEL SEÇİMİ Literatür tarama ?
10 EĞİTİM, GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME Literatür tarama ?
11 İŞE ALIŞTIRMA Literatür tarama ?
12 İŞ HUKUKU Literatür tarama ?
13 KARİYER PLANLAMASI Literatür tarama ?
14 SPORDA İNSANKANAĞI VE ÖNEMİ Literatür tarama ?
15 GENEL TEKRAR Literatür tarama ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür tarama ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar