DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi SYB   244 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Lütfi Tolga ÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif etkinliklerden biri olarak temel yüzme becerilerinin sergilenmesi, ve bu becerileri başkalarına doğru metotlarla aktararak yüzme öğretilebilmesi, yüzmenin günlük yaşamda ve sportif alandaki kullanım ve öneminin oluşturulması
Dersin İçeriği
Bu ders, beden eğitimi öğretmeninin ihtiyaç duyacağı suda hareket becerisi, yüzmedeki öğretme metotlarının öncülüğünde 4 teknik, çıkış ve dönüşlerle yarışmaların kuralları ve tesislerinin özelliklerini, yüzmenin günlük yaşamdaki kullanım alanları ile profesyonel alandaki sportif önemini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİN ANLAYIŞININ ÖĞRENİR
2) İNSAN KAYNAĞININ SPOR İŞLETMELERİNDEKİ ÖNEMİNİN KAVRAR
3) KLASİK VE MODERN ANLAMDAKİ YAKLAŞIMLAR ARASINDAKİ FARKLARIN ÖĞRENİR
4) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
5) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
6) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)