DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mobing YBS   273 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.NİGAR YARPUZ BOZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşyerinde yaşanan psikolojik taciz ve baskının karşısında nasıl davranması gerektiği ve yasal hakları hakkında bilinçlendirme. Bu konuda farkındalık yaratmak
Dersin İçeriği
Mobbing tanımı, hangi davranışların mobbing olduğu, mobbingle mücadele yöntemleri ve yasal haklarının öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş yerinde psikolojik tacizin tanımını öğrenir.
2) Mobbing davranış özelliklerinin neler olduğunu öğrenir ve İş yerinde yaşanan herhangi bir psikolojik baskı karşısında nasıl davranması gerektiğini öğrenir
3) Mobbing uygulayan kişinin kişilik özelliklerini öğrenir
4) Mobbing ile mücadele yöntemlerini öğrenir.
5) Mobbing ile mücadele yöntemlerini ve yasal olarak haklarının neler olduğu öğrenir
6) Farkındalık ı sağlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mobbing tanımı ve tarihçesi Literatür taraması, basın haberleri ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
2 Mobbing davranış özellikleri ve örnekler-1 Literatür taraması, basın haberleri ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
3 Mobbing davranış özellikleri ve örnekler-2 Literatür taraması, basın haberleri ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
4 Mobbing davranış özellikleri ve örnekler-3 Literatür taraması, basın haberleri ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
5 Mobbing davranış özellikleri ve örnekler-4 Literatür taraması, basın haberleri ?
6 Mobbing uygulayan kişi özellikleri ve örnekler-1 Literatür taraması, basın haberleri ?
7 Mobbing uygulayan kişi özellikleri ve örnekler-2 Literatür taraması, basın haberleri ?
8 Ara Sınav ?
9 Mobbingle mücadele yöntemleri-1 Literatür taraması, basın haberleri ?
10 Mobbingle mücadele yöntemleri-2 Literatür taraması, basın haberleri ?
11 Mobbingle mücadele yöntemleri ve hukuki boyutu Literatür taraması, basın haberleri ?
12 Hukuki boyutu Literatür taraması, basın haberleri ?
13 Basında mobbing haberleri Literatür taraması, basın haberleri ?
14 Mobbing nasıl ispat edilir-1 Literatür taraması, basın haberleri ?
15 Mobbing nasıl ispat edilir-2 Literatür taraması, basın haberleri ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar