DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Sporlar 2 (Badminton) SYB   277 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zehra ERCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Badminton oyununun teknik ve taktik özelliklerinin incelenmesi
Dersin İçeriği
Badminton sporunun teknik ve taktik analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Badminton oyun kuralları hakkında bilgi edinilecek
2) Badmintonda kullanılan malzemeler neler öğrenciler bilgi sahibi olacak
3) Badminton vuruş teknikleri nelerdir bilgi sahibi olunacak
4) Badminton temel taktik becerileri kazanılacak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin işlenişi hakkında genel bilgi Dersle ilgili kaynak tarama ? Anlatım
Soru-Cevap
2 Oyun kuralları hakkında bilgi Kaynak tarama ? Anlatım
Soru-Cevap
3 Tüy topla uyum çalışmaları Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Raketle uyum oyunları Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Top ve raket birlikte uyum oyunları Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
6 Badminton vuruş teknikleri Uygulama için ısınma ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 El altı vuruşlar Uygulama için ısınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara sınav ? Performans Değerlendirmesi
9 Yan el vuruşu Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Baş üstü vuruşlar Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Filede oyun Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Kortta Teklerde oyun düzeni Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Kortta Çiftlerde oyun düzeni Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Filede eşli oyun Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Filede eşli oyun Uygulama için ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar