DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halk Dansları SYB   437 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk halk danslarının geniş oyun dağarından seçilmiş çeşitli danslar aracılığıyla Türk ritim, müzik, giysi ve oyun kültürünü öğretmek, öğrendikleri Türk halk danslarını oynama ve öğretme bilgi ve becerisini kazandırmak
Dersin İçeriği
: To teach Turkish rhythm,dress and game culture via variety dances which are selected Tukish dances and redound sikills of dancing and teaching

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal yapı içerisinde oluşan halk danslarının sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanı
2) Farklı hareketlerin performansı sonucunda koordinasyon ve motorsal becerisini arttırır
3) Farklı hareketlerin performansı sonucunda koordinasyon ve motorsal becerisini arttırır
4) Kişilerarası iletişim becerileri gelişir
5) Ekip çalışması bilinci pekişir
6) Halk danslarının kendine özgü yapısına uygun öğrenme ve öğretme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine kazanır
7) Halk danslarının sahnelenme sürecinde sahne tekniklerini kullanma becerisi kazanır
8) TÜrk halk danslarının yaygınlığı, tip ve tür kavramları kapsamında Halay, Bar, Horon, Karşılama ve Zeybek adlandırmalarını bir sosyal bilimci olarak kavrar, yorumlar ve kültürel olarak yerinde kullanır
9) Hamandalı, Atabarı, Delilo, Demirci, Adana Üçayağı, Halebi, Dereköy üç ayağı, Berde, Şenola, Çiftetelli, Dikhalay, Horon Kurma, Misket, Trakya Kız Karşılamsı ve Arabaya Taş Koydum adlı yöresel halk danslarını sahne düzenlemesi yaparak sahnemle becerisi ka
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halay, Bar, Horon, Zeybek ve Karşılama temel dansları ve kültürel özellikleri ön hazırlık gerektirmiyor ?
2 Halay, Bar, Horon, Zeybek ve Karşılama temel dansları ve kültürel özellikleri Önceki performansın tekrarı ?
3 Halay, Bar, Horon, Zeybek ve Karşılama temel dansları ve kültürel özellikleri Önceki performansın tekrarı ?
4 Halay performansı için yöresi danslarından Demirci, Dereköy üçayaığı , Berde,Halebi, Şenola, Çiftetelli Delilo, Sepe Dikhalay koreografisi Önceki performansın tekrarı ?
5 Halay performansı için yöresi danslarından Demirci, Dereköy üçayaığı , Berde,Halebi, Şenola, Çiftetelli Delilo, Sepe Dikhalay koreografisi Önceki performansın tekrarı ?
6 Halay performansı için yöresi danslarından Demirci, Dereköy üçayaığı , Berde,Halebi, Şenola, Çiftetelli Delilo, Sepe Dikhalay koreografisi Önceki performansın tekrarı ?
7 Karşılama performansı için yöre dansları Önceki performansın tekrarı ?
8 Ara Sınav sınav ?
9 Karşılama performansı için yöre dansları Arabaya Taş Koydum, Kampana koreografisi Önceki performansın tekrarı ?
10 Karşılama performansı için yöre dansları Arabaya Taş Koydum, Kampana koreografisi Önceki performansın tekrarı ?
11 Horon performanslarının Atabarı, Düz horon ve üçayak düzenlemeleri Önceki performansın tekrarı ?
12 Horon performanslarının Atabarı, Düz horon ve üçayak düzenlemeleri Önceki performansın tekrarı ?
13 Zeybek danslarından Misket ve Harmandalı düzenlemesi Önceki performansın tekrarı ?
14 Zeybek danslarından Misket ve Harmandalı düzenlemesi Önceki performansın tekrarı ?
15 Halay bar zeybek düzenlemelri Önceki performansın tekrarı ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar