DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bocce SYB   439 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Turan ARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Bocce sporunu teorik ve uygulamalı olarak öğrenmeleridir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini Bocce oyunu ile ilgili temel kavramlar, oyun alanı özellikleri, oyun kuralları ve uygulama oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, Dünya'da ve Türkiye'de bocce gelişimini bilir.
2) Öğrenci, Korfbol oyun kurallarını açıklar.
3) Öğrenci, Bocce ile ilgili temel becerileri bilir.
4) Öğrenci, Bocce ile ilgili taktikleri bilir.
5) Öğrenci, taktik ve beceri uygulamaları yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bocce nedir nasıl oynanır konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
2 Bocce oyun kuralları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
3 Bocce branşının tarihsel gelişimi konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
4 Bocce saha ölçüleri ve ekipmanları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
5 Bocce oyununun amacı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
6 Bocce atış teknikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
7 Bocce teknik öğretim yöntemleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
8 Ara Sınav sınava hazırlık ?
9 Punto atış tekniği ve uygulama Uygulamaya hazırlık ?
10 Rafa atış tekniği ve uygulama Uygulamaya hazırlık ?
11 Volo atış tekniği ve uygulama Uygulamaya hazırlık ?
12 Petank atış tekniği ve uygulama Uygulamaya hazırlık ?
13 Boccede takım içi konuşmalar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
14 Boccede taktik konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
15 Genel tekrar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar