DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Bilimine Grş SYB   101 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor ve bilimin tanımı sporun bilimsel olarak gelişim süreçlerinin incelenmesinin sağlanması ve sporun diğer bilim dallarıyla olan ilişkisinin incelenmesi.
Dersin İçeriği
Sporun tanımı, Sporun bilim olma süreci, spor eğitimi, spor psikolojisi, spor ve tıp, spor sosyolojisi, spor felsefesi konularında bilgi vermek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
2) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
3) Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar
4) Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur
5) Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
6) Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spor Bilimlerinin tarihi Literatür tarama ?
2 Spor Bilimlerinin Felsefe Temelleri Literatür tarama ?
3 Sporun Bilimsel temelleri Literatür tarama ?
4 Spor Bilimlerinin Eğitimsel Temelleri Literatür tarama ?
5 Beden Eğitimi ve Spor Literatür tarama ?
6 Spor Psikoloji, spor Sosyolojisinin çalışma konuları Literatür tarama ?
7 Spor Bilimlerinde Meslek Alanları Literatür tarama ?
8 Ara Sınav Literatür tarama ?
9 Spor Yönetimi Literatür tarama ?
10 Spor Organizasyonları Literatür tarama ?
11 Spor Ahlakı ve Fair Play Literatür tarama ?
12 sporda şiddet Literatür tarama ?
13 spor ve olimpizm Literatür tarama ?
14 Sprorun Küreselleşmesi Literatür tarama ?
15 genel tekrar Literatür tarama ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür tarama ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar