DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Bilimine Giriş SYB   107 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HARUN TOSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere yönetim bilimi ve örgütlerle ilgili temel bilgileri ve teorileri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Yönetim bilimlerinin gelişimi, yönetim ve örgüt kavramları, klasik ve neo-modern, modern yönetim teorileri, yönetimde karar verme, yönetici ve liderlik özellikleri, motivasyon teorileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci yönetim biliminin gelişimini ve yönetimi tanımlar
2) Öğrenci biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapılarını tanımlar
3) Öğrenci yönetim süreçlerini açıklar
4) Öğrenci klasik yönetim teorilerini belirtir
5) Öğrenci neo-klasik ve modern yönetim teorilerini kavrar
6) Öğrenci yönetici ve lideri ayırt eder
7) Öğrenci yönetimde karar verme sürecini açıklar
8) Öğrenci yönetimde motivasyon teorilerini analiz eder
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim biliminin gelişimi Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
2 Yönetim ve örgüt tanımları Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
3 Örgütlerin sınıflandırılması ve örgüt çeşitleri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
4 Yönetim süreçleri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
5 Yönetim süreçleri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
6 Klasik yönetim teorileri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
7 Neo-klasik yönetim teorileri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
8 Ara Sınav Tekrar ? Yazılı Sınav
9 Modern yönetim teorileri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
10 Yönetici ve özellikleri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
11 Liderlik ve liderlik torileri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
12 Yönetim ve karar verme Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
13 Yönetimde motivasyon teorileri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
14 Kapsam motivasyon teorileri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
15 Süreç motivasyon teorileri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar