DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Tarihi SYB   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Doç.Dr.FATMA PERVİN BİLİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya'da ve Türkiye'de sporun tarihsel gelişimini ve antik ve modern olimpiyat oyunları ile ilgili bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dogal örgütlenmeden örgütlü spora geçişin maddi-teknik temelleri, sporun kullanım biçimleri, eski uygarlıklarda spor, Türkiye de sporun tarihisel gelişimi, antik ve modern olimpiyatlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci spor kavramını tanımlar ve spor olgusunun ortaya çıkışını açıklar
2) Öğrenci sporun tarihsel süreç içinde kullanım biçimlerini yorumlar
3) Öğrenci Eski Uygarlıklarındaki sporları açıklar
4) Öğrenci Antik Olimpiyat Oyunlarının doğuşunu ve sürecini açıklar
5) Öğrenci Modern Olimpiyat Oyunlarının olaylarını ve tarihlerini belirtir
6) Öğrenci Türkiye'de sporun gelişimini değerledirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihsel Süreçte Sporun Tanımlanması Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Ödev
2 Spor Olgusunun Doğuşu Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
Ödev
3 Doğal Örgütlenmeden Örgütlü Spora Geçişin Maddi-Teknik Temelleri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Ödev
4 Sporun Kullanım Biçimleri Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
Ödev
5 Eski Uygarlıklarda Spor Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Ödev
6 Türkiye de Sporun Gelişimi Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
Ödev
7 Antik Olimpiyat Oyunları Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
8 Ara Sınav Değerlendirme ? Yazılı Sınav
9 Antik Olimpiyat Oyunları Ders notu ve ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
10 Modern Olimpiyat Oyunları (1896, 1924) Ders notu ve ilgili kaynakları okuma, ödev için sunum hazırlama ? Anlatım
11 Modern Olimpiyat Oyunları (1928, 1956) Ders notu ve ilgili kaynakları okuma, ödev için sunum hazırlama ? Grup Çalışması
12 Modern Olimpiyat Oyunları (1960, 1976) Ders notu ve ilgili kaynakları okuma, ödev için sunum hazırlama ? Grup Çalışması
13 Modern Olimpiyat Oyunları (1980, 1996) Ders notu ve ilgili kaynakları okuma, ödev için sunum hazırlama ? Grup Çalışması
14 Modern Olimpiyat Oyunları (2000, 2016) Ders notu ve ilgili kaynakları okuma, ödev için sunum hazırlama ? Grup Çalışması
15 Genel Tekrar Genel Değerlendirme ? Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar