DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Psikolojisi SYB   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zeynep Filiz DİNÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZEYNEP FİLİZ DİNÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif performansın arttırılmasında, spor psikolojisinin önemini öğrenir.
Dersin İçeriği
Sportif performansın arttırılmasında, spor psikolojisinin önemini öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Sportif performansın arttırılmasında, spor psikolojisinin önemini öğrenir.
2) Öğrenci Korku, kaygı, stres, uyarılmışlık kavramlarını öğrenerek, sportif performansa hangi düzeyde etki ettiklerini kavrar
3) Öğrenci Psikolojik hazırlığın ön koşullarını öğrenir
4) Öğrenci Antrenörün sporcuya yaklaşımı ve iletişimi nasıl olmalı; yapması ve yapmaması gerekenleri bilir.
5) Öğrenci Sporcunun müsabakaya psikolojik yönden nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenir.
6) Öğrenci Sporcuların karşılaştığı belirli problemleri öğrenerek, sporcuları motive ederken dikkat etmesi gereken önemli noktaları kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojinin tanımı; Psikolojik araştırma yöntemleri. Spor psikolojisinin tanımı, tarihçesi, amacı, Günümüzde spor psikolojisi çalışmaları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sportif psikolojisinde uygulamanın genel hatları, ruhsal ve zihinsel etkinlikler. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kişilik; belirleyen kriterleri, Sporun kişilik gelişimine katkıları, kişilik kuramları, sporcuların kişiliklerinin araştırılması. Sporda performansın Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kaygı, korku, stres, uyarılmışlık kavramlarının tanımı, sportif performansa etkileri. uyarılmışlık- performans ilişkisi kuramları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sporda motivasyon; motivasyon kuramları; başarı güdülenmesi, hedefi gerçekleştirme, yüklemleme kuramları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Performansı engelleyen faktörlerin giderilmesi ve psikoregülasyon teknikleri.; gevşeme teknikleri; Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Hedef belirleme, sportif hedefler basamağı, hedef belirlemede dikkat edilecek noktalar. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Grup ve grup dinamiğinin spordaki görünümü; oluşum evreleri,takım ruhu oluşturma, geliştirme, güven çalışmaları ve uygulamaları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Grup ve grup dinamiğinin spordaki görünümü; oluşum evreleri,takım ruhu oluşturma, geliştirme, güven çalışmaları ve uygulamaları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Antrenör sporcu iletişimi ve önemi. Antrenörün sporcuya psikolojik destekteki rolü. Antrenörün sporcuya yaklaşımı ve iletişimi nasıl olmalı. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Algı, dikkat, konsantrasyon; dikkatin sosyo-psikolojik kuramları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sürentrenman tanımı, nedenleri, belirtileri, giderilmesine yönelik uygulamalar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yarışma öncesi, yarışma, yarışma sonrası sporcuya verilmesi gereken psikolojik destek.Ideal performans durumu,(IPD) Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Geri bildirimlerin alınması, değerlendirme Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar