DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sporda İlkyardım Uygulamaları SYB   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÖZGÜR GÜNAŞTI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık bilgisi ve ilkyardım konularında temel düzeyde farkındalık, bilgi, beceri ve tutum sahibi olma.
Dersin İçeriği
Sağlıklı yaşam, bileşenleri ve sağlık eğitimi, bireysel hijyen, yeterli ve dengeli beslenme, vücut ağırlığının değerlendirilmesi, yeme davranışı bozuklukları, alkol, madde, tütün kullanımı ve insan sağlığına etkileri, sağlık sorumluluğu, sağlıklı giyinme, düzenli yaşam ve uyku, günlük yaşamda streslerle başa çıkma, zaman yönetimi, sağlıklı çalışma ortamı, hastalıklardan korunma, ilkyardımın öncelikli amaçları, temel uygulamaları, temel yaşam desteği, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, bilinç bozuklukları, kanama, şok, kesici delici yaralanmalar, kırık ve çıkıklar, yanık, donma, sıcak çarpması, havale, göğüs ağrısı, zehirlenmeler, hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel yaşam desteğini açıklar ve uygular
2) Sağlık sorumluluğunu tanımlar
3) İlkyardımın öncelikli amaçlarını ve temel uygulamalarını sayar ve uygular
4) Hasta/yaralı taşınmasında genel kuralları bilir ve uygular
5) Bilinç bozuklukları, kanama, şok, kesici delici yaralanmalar, kırık ve çıkıklar, yanık, donma, sıcak çarpması, havale, göğüs ağrısı, zehirlenmelerde ilk yardım uygulamalarını sayar
6) Sağlıklı giyinme, sağlıklı çalışma ortamı, düzenli yaşam ve uyku, hastalıklardan korunmayı tanımlar
7) Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesini yapar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlkyardımın öncelikli amaçları ve temel uygulamaları Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 İlkyardımın öncelikli amaçları ve temel uygulamaları Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Temel yaşam desteği Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Temel yaşam desteği Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Kanamalarda ilk yardım Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kanamalarda ilk yardım Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Şok, tanımı ve ilk yardım Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Vize sınavı Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
9 Bilinç bozuklukları, kanama, şok, kesici delici yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları Power point sunu ve interaktif yöntem ?
10 Bilinç bozuklukları, kanama, şok, kesici delici yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Kırık ve çıkıklarda ilk yardım Power point sunu ve interaktif yöntem ?
12 Yanık, donma, sıcak çarpmasında ilk yardım uygulamaları Power point sunu ve interaktif yöntem ?
13 Havale, göğüs ağrısı, zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Genel Tekrar Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Final sınavı Power point sunu ve interaktif yöntem ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar