DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Yönetimi SYB   222 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Harun TOSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HARUN TOSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin kamu yönetiminin temel kavramları ve özellikleri, kamu yönetimindeki değişim ihtiyacı ve kamu yönetimindeki yeni yönetim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Kamu yönetimi kavramları, ilkeleri ve yapısı, kamu yönetiminin örgütlenmesi, bürokrasi kavramı ve kamu bürokrasisi, Türkiye'nin siyasi rejimi, kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu yönetiminin temel kavramlarını açıklar.
2) Kamu yönetiminin temel özelliklerini bilir.
3) Kamu yönetiminin yapısal özelliklerini kavrar.
4) Kamu yönetiminin sorunlarını sıralar.
5) Kamu yönetiminin sorunlarına çözüm önerileri getirir.
6) Yeni yönetim yaklaşımlarının yönetim bilimi içindeki önemini açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kamu yönetiminin tanımı, elemanları ve temel kavramları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kamu Yönetimine Egemen Olan Temel İlkeler Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Siyasi Rejimi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kamu Bürokrasisi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Genel İdarenin Merkez Kuruluşları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Genel İdarenin Taşra Kuruluşları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yerel Yönetimler Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yerel Yönetimler Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kamu Yönetiminin Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık ? Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar