DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sporda İletişim Becerileri SYB   226 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Engin ÇELEBİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İREM KAVASOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; sporda iletişim becerilerinin ögelerine vurgu yapmak, İletişim kavramını ve kapsamını incelemek ve önemini tartışmak,öğrencilerin iletişim becerilerinin psikolojik düzlemdeki işleyişiyle ilgili temel kavramlara hakim olmalarını sağlamak, ve sporda iletişim becerileri ile ilgili örnek olayları analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde; Sporda iletişim becerilerinin alt yapısı, iletişimin İşlevi, İletişim Düzeyleri, İletişim Çeşitleri, İletişim Çatışmaları, İletişim Engelleri, Empatik İletişim, Çatışma Çözmede Etkin İletişim, grup iletişimi ve kurumsal iletişim gibi konular yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim ile ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
2) İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları tanımlar.
3) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
4) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5) Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir.
6) Mesleki etik ilkelere uygun davranır.
7) Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
8) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
9) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
10) Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
11) Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
12) Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
13) Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
14) Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahip olur.
15) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişimin önemi, tanımları ve iletişim sürecindeki unsurlar. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
2 Kişilerarası iletişimi etkileyen faktörler Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
3 Sözsüz iletişim ve beden dili Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
4 İletişimde duyguların rolü Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Gösteri
5 İletişimde kendini ifade etme ve kendini açma, etkili iletişim kurmak Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Beyin Fırtınası
6 İnsan ilişkilerinde iletişim kurma tarzları Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
7 Konuşma: temel kavram ve psikolojik süreçler Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Gösteri
8 Vize Sınavı Ders Notlarını Okuma ? Yazılı Sınav
9 Dinleme: aktif dinlemede temel kavramlar ve ilkeler Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
10 Empati: temel kavram ve ilkeler, empatik iletişimin uygulama ilkeleri Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Rol Oynama
11 Sporda iletişim becerilerinin değerlendirilmesi Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
12 Sporda iletişim becerilerinin geliştirilmesi Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Spor kulüblerinde iletişim yönetimi Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Rol Oynama
14 Örnek olay incelemeleri Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Örnek olay incelemeleri Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Tüm ders notlarını ve kitaplarını okuma ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar