DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Antrenman Bilgisi SYB   233 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenab TÜRKERİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antrenman kavramı, antrenman temel ve yardımcı ilkeleri, biyomotor yetenekler ve çocuklarda geliştirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sporda yetenek seçimi.
Dersin İçeriği
Antrenman ilkeleri, yüklenme ilkeleri, yüklenme yöntemleri, yüklenme ilkeleri, temel motorik özellikler, antrenman planlaması, antrenman programı hazırlama ilkeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ANTRENMAN KAVRAMI
2) ANTRENMAN PRENSİPLERİ
3) YÜKLENME VE UYUM KAVRAMI
4) YÜKLENMENİN GENEL PRENSİPLERİ
5) YÜKLENMENİN ÖLÇÜTLERİ
6) YÜKLENME YÖNTEMLERİ
7) ANTRENMAN PLANLAMA SÜRELERİ
8) VİZE
9) DAYANIKLILIK ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ
10) KUVVET ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ
11) SÜRAT ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ
12) HAREKETLİLİK ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ
13) BECERİ VE KOORDİNASYON ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ
14) ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
15) ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ANTRENMAN KAVRAMI Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
2 ANTRENMAN PRENSİPLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
3 YÜKLENME VE UYUM KAVRAMI Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
4 YÜKLENMENİN GENEL PRENSİPLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
5 YÜKLENMENİN ÖLÇÜTLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
6 YÜKLENME YÖNTEMLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
7 ANTRENMAN PLANLAMA SÜRELERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
9 DAYANIKLILIK ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
10 KUVVET ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
11 SÜRAT ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
12 HAREKETLİLİK ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
13 BECERİ VE KOORDİNASYON ANTRENMAN YÖNTEMLERİ, PRENSİPLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
14 ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
15 ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar