DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Spor Örgütlenmesi ve Kalite Yönetimi SYB   235 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İREM KAVASOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk spor örgütlenmesinin tarihsel süreçteki yönetim yapılanmaları, günümüz spor yönetiminin yapısı ve toplam kalite yönetimi yaklaşımının sporda uygulanması ile ilgili bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Yönetim bilimleri ve spor yönetimi, cumhuriyet öncesi ve sonrası spor örgütlenmeleri, günümüz spor federasyonları, spor kulüplerinin yönetsel yapılanmaları ve sporda toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci temel yönetim kavramlarını tanımlar
2) Öğrenci yönetim bilimleri ve spor yönetiminin içeriğini açıklar
3) Öğrenci Türk spor yönetiminin cumhuriyet öncesi ve sonrası örgütlenmesini bilir
4) Öğrenci günümüz spor örgütlerini analiz eder
5) Öğrenci kalite ve toplam kalite yönetimini kavrar
6) Öğrenci toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinin spor örgütlerindeki uygulamalarını tartışabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim ve Örgüt Tanımları Ders kaynaklarını okuma ? Soru-Cevap
2 Devlet Yönetimi ve Araçları Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
3 Yönetim Bilimleri ve Spor Yönetimi Ders kaynaklarını okuma ? Tartışma
4 Cumhuriyet öncesi spor örgütlenmeleri Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
5 Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
6 Türk Spor Kurumu (TSK) Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
7 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (BTGM) Ders kaynaklarını okuma ? Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ölçme ve değerlendirme ? Yazılı Sınav
9 Gençlik ve Spor Bakanlığı Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
10 Spor Genel Müdürlüğü Ders kaynaklarını okuma ? Soru-Cevap
11 Spor Federasyonları Ders kaynaklarını okuma ? Soru-Cevap
12 Spor Kulüpleri ve Sporda Gönüllü Yapılanmalar Ders kaynaklarını okuma ? Tartışma
13 Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi Ders kaynaklarını okuma ? Soru-Cevap
14 Sporda Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri Ders kaynaklarını okuma ? Tartışma
15 Toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinin spor örgütlerindeki uygulamaları Ders kaynaklarını okuma ? Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme ve değerlendirme ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar