DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kariyer Planlama ve Girişimcilik SYB   237 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ŞİRİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kariyer planlama ve girişimciliğin yönetim bilimleri içindeki önemini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Kariyer planlama ve girişimcilik kavramları, yaklaşımları, kariyer planlama, iş kurma süreci.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kariyer planlama ve girişimcilikle ilgili temel kavramları bilir.
2) Kariyer planlama ve girişimcilikteki yaklaşımları kavrar.
3) Kariyer planlama ve girişimciliğin önemini anlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Girişimcilik İle ilgili Temel Kavramlar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Girişimciliğin Doğası, Önemi ve Temel Fonksiyonları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilik konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İş Kurma Süreci ve İş Planı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kadın Girişimciliği konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ? Anlatım
9 Kariyer Planlaması Kavramı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kariyer Yaklaşımları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yaşam Safhaları ve Kariyer İlişkisi konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kariyer Seçimini Etkileyen Faktörler konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kariyer Planlaması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Genel Tekrar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Final Sınava hazırlık ? Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlıık ? Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar