DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Politikaları SYB   304 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Lütfi Tolga ÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor tesislerinin planlamasındaki sistematik süreçlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
spor tesislerinin tarihi, planlaması, yönetilmesi, spor programları planlamak ve sunmak, spor tesislerinde spor organizasyonları düzenlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
3) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar
4) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
5) Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
6) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
7) Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Politika ve spor politikası ile ilgili temel kavramların tanımlanması Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
2 Atatürk döneminde geliştirilen spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
3 Kalkınma planları ve spor Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
4 Kalkınma planları ve spor Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
5 Ülkemizdeki güncel spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
6 Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
7 Olimpiyatlara yönelik geliştirilen spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
8 Ara Sınav Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
9 ARA SINAV Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
10 Bağımsız spor federasyonlarının spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
11 Spor kulüplerinin spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
12 Belediyelerin spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
13 Siyasi partilerin spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
14 Gelişmiş ülkelerin spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
15 Gelişmiş ülkelerin spor politikaları Ders notu ve ilgili kaynaklarını okuma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar