DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Pazarlaması SYB   308 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HARUN TOSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı spor alanında kariyer yapacak öğrencilerin spor faaliyetlerinin oluşturulması, fiyatlandırılması, tanıtımı ve ilgililere ulaştırılması ile ilgili süreçleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders spor faaliyetlerinin üretilmesi, fiyatlandırılması, tanıtılması ve ilgililere ulaştırılması ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spor pazarlaması ile ilgili temel kavramları ve kendine has özellikleri tanımlar.
2) Sporda tüketici ve endüstriyel pazarı analiz eder
3) Makro-mikro çevresel faktörler ile spor pazarlaması arasındaki ilişki ve farklılıkları açıklayabilir.
4) Spor alanında pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanır.
5) Spor temelinde pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazar seçimi yapar
6) Pazarlama karması elemanlarını sıralar ve açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spor pazarlaması dersinin amacı ve dersle ilgili temel kaynaklar İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Spor Endüstrisi ve Spor Pazarlaması İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Spor Pazarlaması Yönetimi İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Spor Pazarlamasında Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Tüketici Davranışı İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Pazar Bölümleme ve Konumlandırma İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Spor Pazarlama Karması ve Pazarlama Karması Özellikleri İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
8 Ara Sınav İlgili bölümlerin okunması ? Yazılı Sınav
Ödev
9 Spor Ürünü İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Spor Ürünü İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Fiyatlandırma Kararlar İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Dağıtım İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Tutundurma: Reklam, Halkla İlişkiler. İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Tutundurma: Kişisel Satış, Satış Tutundurma İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Spor Sponsorluğu İlgili bölümlerin okunması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili bölümlerin okunması ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar