DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Herkes İçin Yaşam Boyu Spor SYB   311 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Turan ARI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TURAN ARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, herkes için sporun temel bilgilerini ve uygulamalarını öğrenmeleridir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini herkes için sporun amaçları, egzersizin tanımı, çeşitleri ve sağlık için egzersiz uygulaması oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, herkes için spor ile ilgili temel kavramları açıklar.
2) Öğrenci, herkes için sporun önemini bilir.
3) Öğrenci, herkes için sporun sağlık üzerindeki etkisini analiz eder.
4) Öğrenci, herkes için sporun tarihçesini bilir.
5) Öğrenci, beslenme ve egzersiz ilişkisini açıklar.
6) Ofis egzersizlerini bilir.
7) Öğrenci, hamilelerde egzersizi bilir.
8) Öğrenci, obezite ve egzersiz ilişkisini açıklar.
9) Öğrenci, yaşlılık ve egzersizi bilir.
10) Öğrenci, egzersiz değişkenlerini açıklar.
11) Öğrenci, egzersiz çeşitlerini bilir.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Herkes için sporun tanımı ve tarihsel gelişimi konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
2 Herkes için sporun amaçları ve felsefesi dünyada ve Türkiye de anlayışı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
3 Egzersizin tanımı,çeşitleri ,nerede ,nasıl ,ne kadar ve nerede ve hangi şiddette egzersiz konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
4 Doğru egzersiz bir ilaçtır açıklanması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Tartışma
5 Egzersiz bedeniniz ve sağlınınız üzerinde etkileri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
6 Sağlık için yürüyüş ve koşu egzersizleri uygulaması uygulamaya hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
7 Dengeli ve düzenli beslenmeyle ilgili temel bilgiler konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınava hazırlık ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Beslenme ve egzersiz ilişkisi konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Soru-Cevap
10 Kilo yönetimi,kilo nasıl verilir ve Obezite konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Tartışma
11 Sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanma hakkında temel bilgiler konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
12 Sağlık için spor uygulaması yavaş tempolu koşu ve yürüyüş uygulaması uygulamaya hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
13 Direnç egzersizleri uygulaması uygulamaya hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
14 Sağlık için tekrar egzersiz uygulaması yürüyüş ve yavaş tempolu koşu. uygulamaya hazırlık ? Alıştırma ve Uygulama
15 Sağlık için tekrar egzersiz uygulaması yavaş tempolu koşu. uygulamaya hazırlık ? Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Değerlendirme ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar