DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgüt Kültürü SYB   403 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalışma ortamındaki kişilerin bulundukları örgütü, kültürünü, kendileri ile bu kültürün uyumunu anlamaları; kültürel farklılaşma, kültürel değişim, kültürel görecelik ve entegrasyon gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri ve örgüt kültürü ile ilgili yeni açılımları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kültür, örgüt kültürü kavramları ve doğuşu, örgüt kültürünün işlevleri, esas öğeleri ve ifade biçimleri, sınıflamaları ile örgütsel sonuçları ve örgütsel değişim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci kültür, örgüt kültürü kavramlarını ve doğuşunu bilir
2) Öğrenci örgüt kültürünün işlevini açıklar.
3) Öğrenci örgüt kültüründe liderlerin işlevini açıklar.
4) Öğrenci örgüt kültürünün esas öğelerini açıklar.
5) Öğrenci örgüt kültürünün ifade biçimlerini açıklar
6) Öğrenci örgüt kültürü sınıflanmalarını açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür, Örgüt kültürü kavramı ve doğuşu İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
2 Örgüt kültürünün işlevi İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
3 Örgüt kültüründe liderin işlevleri İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
4 Örgüt kültürünün esas öğeleri İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
5 Örgüt kültürünün ifade biçimleri (görünen yüzü) İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
6 Örgüt kültürü-örgüt iklimi ilişkisi İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
7 Örgüt kültürünün ilişkili olduğu örgütsel sonuçlar İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
9 Ara sınav Tekrar ? Yazılı Sınav
10 Örgüt kültürü sınıflanması İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
11 Geert Hoofstede'nin kültürel analizi İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
12 Harrison ve Handy'nin örgütsel kültürler sınıflaması İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
13 Bill Scneider'in örgütsel kültürler sınıflaması İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
14 Deal ve Kennedy'nin örgütsel kültürler sınıflaması İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Anlatım
Tartışma
15 Toyohiro Kono'nun örgütsel kültürler sınıflaması İlgili öğretim üyesi tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler ? Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar ? Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar