DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rekreasyon SYB   404 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İrem KAVASOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İREM KAVASOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Rekreasyon kavramını ve kapsamını incelemek, spor ile ilişkili rekreasyon etkinliklerinin toplum yaşamı içerisinde önemini ve yerini tartışmak. Türkiye'de ve dünyada rekreasyon yönetiminin gelişimini değerlendirmek ve rekreasyon yönetimi ile ilgili örnek olayları analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Zaman, Boş zaman ve rekreasyon, Rekreasyonun bireysel ve toplumsal boyutu, Rekreasyon ve spor.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rekreasyon ile ilgili temel kavramları açıklar
2) Rekreasyon yönetimini oluşturan konuları tartışır
3) Rekreasyon yönetimi ile ilgili örnek olayları analiz eder
4) Rekreasyon yönetiminde planlama ve programlamayı bilir
5) Rekreatif etkinlik düzenler.
6) Rekreasyon liderliği yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Zaman, boş zaman ve rekreasyon Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Rekreasyonun bireysel ve toplumsal boyutu Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Rekreasyon özelliklerinin sınıflandırılması, etkinlik elemanlarının incelenmesi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Amaçlarına göre rekreasyonun sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Rekreasyona duyulan ihtiyacın nedenleri Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Rekreasyon eğitimi ile genel eğitimin karşılaştırılması Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Rekreasyon alanları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Rekreasyon veTurizm Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Rekreasyon ve çevre Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Rekreasyon etkinliklerinde liderlik Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Rekreasyon etkinliği düzenleme Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Rekreasyon etkinliği düzenleme Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Rekreasyon etkinliği düzenleme Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ? Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar