DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri 1 SYB   407 7 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EREN ULUÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramları, araştırma türlerini, bilimsel araştırmalarının temel özelliklerini, araştırmanın sürecinde yer alan aşamaları öğretmektir
Dersin İçeriği
Bilim ve bilimsel yöntem, bilimsel araştırma ve ilgili kavramlar, bilimsel araştırma türleri, veri toplama teknikleri, bilimsel makale ve bölümleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci bilimsel temel kavramları tanımlar
2) Öğrenci bilimlerin sınıflandırmasını açıklar
3) Öğrenci bilimsel araştırma yöntemlerini belirtir
4) Öğrenci literatür tarama becerisi kazanır
5) Öğrenci bilimsel araştırmanın aşamalarını analiz eder
6) Öğrenci bilimsel araştırma veri toplama tekniklerini bilir
7) Öğrenci bilimsel makalenin bölümlerini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (bilim, bilimsel araştırma, değişken, ölçme) İlgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
2 Temel Kavramlar (geçerlik, güvenirlik, evren, örneklem, hipotez) İlgili kaynakları okuma ? Tartışma
3 Bilimsel araştırmalarda betimsel yöntemler İlgili kaynakları okuma ? Anlatım
4 Bilimsel araştırmalarda deneysel yöntemler İlgili kaynakları okuma ? Anlatım
5 Bilimsel araştırmalarda nitel ve nicel yöntemlerin farkları İlgili kaynakları okuma ? Tartışma
6 Bilimsel araştırmalar için anket hazırlama İlgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
7 Bilimsel araştırmalar için görüşme soruları hazırlama İlgili kaynakları okuma ? Anlatım
8 Ara Sınav Tekrar ? Sözlü Sınav
9 Bilimsel yayın tarama İlgili kaynakları okuma ? Anlatım
Bireysel Çalışma
10 Örnek bilimsel makale okuma İlgili kaynakları okuma ? Bireysel Çalışma
11 Bilimsel makale bölümlerinin incelenmesi İlgili kaynakları okuma ? Tartışma
12 Bilimsel bir makalenin bölümleri ( tartışma,sonuç ve öneriler, kaynakça) İlgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
13 Bilimsel makale ve tez örneklerinin incelenmesi İlgili kaynakları tarama ? Tartışma
14 Bilimsel makale sunumunu hazırlama İlgili kaynakları okuma ? Grup Çalışması
15 Bilimsel makale sunumunu hazırlama İlgili kaynakları okuma ? Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Hazırlama ? Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar