DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri 2 SYB   408 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Doç.Dr.FATMA PERVİN BİLİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bilimsel araştırma yazım ve sunum ile ilgili temel bilgileri öğretmek ve bir makale konusu belirleyerek yazdırmaktır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma konusu belirleme, belgesel tarama, belirlene konuda veriler toplama, araştırmanın bilimsel makale formatında yazılması ve sunulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci bilimsel araştırma için literatür tarama becerisi kazanır
2) Öğrenci bilimsel araştırma konusu belirleyebilir ve kavramsal çerçeveyi hazırlayabilir
3) Öğrenci yöntemi belirleyebilir ve soru veya hipotez oluşturabilir
4) Öğrenci veri toplama becerisi kazanır
5) Öğrenci verilerin analizini yapar
6) Öğrenci bilimsel bulguları tartışır
7) Öğrenci bilimsel rapor hazırlayabilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel Araştırma ve temel kavramlar ilgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
2 Literatür taraması ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
3 Bilimsel çalışmanın konusunu ve problemini belirleme ilgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
4 Bilimsel çalışmanın yöntemi ve soru/ hipotezler oluşturma ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
5 Bilimsel çalışmalarda evren ve örneklem ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
6 Veri toplama teknikleri ilgili kaynakları okuma ? Alıştırma ve Uygulama
7 Veri toplama teknikleri ilgili kaynakları okuma ? Grup Çalışması
8 Ara Sınav ? Sözlü Sınav
9 Bilimsel yayın ve bölümleri ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
10 Bilimsel çalışmanın bölümlerinin yazabilme (giriş, material ve yöntem) ilgili kaynakları okuma ? Soru-Cevap
11 Bilimsel çalışmanın bölümlerinin yazabilme (bulgular, tartışma) ilgili kaynakları okuma ? Tartışma
12 Bilimsel çalışmanın bölümlerinin yazabilme (sonuç ve öneriler, özet, kaynakça) ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
13 Bilimsel çalışmanın raporunu hazırlama ilgili kaynakları okuma ? Grup Çalışması
14 Bilimsel çalışmanın raporunu hazırlama ilgili kaynakları okuma ? Grup Çalışması
15 Bilimsel makaleyi sunabilme ilgili kaynakları okuma ? Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ? Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar