DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöneticilik Deneyimi 1 SYB   409 7 2 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, farklı statüdeki örgütleri tanımak, uygulamalara katılarak deneyim elde etmek ve spor yöneticiliği mesleğine yönelik bilinç oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Uygulama kurumunun yasal boyutu, misyonu, vizyonu, çalışan ve yönetici profili, kurumun etkinliklerinin incelenmesi, kuruma yönelik proje önerisi geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci uygulama yapılan kurumun yasal boyutunu açıklar
2) Öğrenci uygulama yapılan kurumun örgüt şemasını çözümler
3) Öğrenci uygulama yapılan kurumun vizyonunu ve misyonunu yorumlar
4) Öğrenci uygulama yapılan kurumun çalışan ve yönetici profilini analiz eder
5) Öğrenci uygulama yapılan kurumun işleyişini tanımlar
6) Öğrenci uygulama yapılan kurumun sosyal sorumluluk projelerini açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygulama kurumlarının belirlenmesi Uygulama kurumlarının listesinin oluşturulması ? Soru-Cevap
Örnek Olay
2 Uygulama kurumuna gidecek öğrencilerin yerlerinin ve uygulama ilkelerin belirlenmesi Öğrencilerin uygulama kurumlarının ve uygulama ilkelerine yönelik hazırlık ? Soru-Cevap
3 Uygulama kurumuna gidiş, yöneticiler ve grup sorumlusu ile tanışma Uygulama kurumları ile ilgili bilgi edinme ? Soru-Cevap
4 Uygulama kurumunun yasal boyutunun incelenmesi Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Soru-Cevap
Örnek Olay
5 Uygulama kurumunun örgüt şemasının incelenmesi Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Tartışma
6 Uygulama kurumunun vizyonunun incelenmesi Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Tartışma
7 Uygulama kurumunun misyonunun incelenmesi Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ölçme ve değerlendirme ? Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
9 Uygulama kurumunun yönetici profilinin incelenmesi Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 Uygulama kurumunun çalışan profilinin incelenmesi Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Tartışma
11 Uygulama kurumunun işleyişinin incelenmesi Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Tartışma
12 Uygulama kurumunun işleyişinin incelenmesi Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Soru-Cevap
13 Uygulama yapılan kurumun sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi ve etkinliklere katılım Lisans eğitiminde alınan bilgilerle karşılaştırma ? Tartışma
14 Uygulama yapılan kurumun sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi ve etkinliklere katılım Daha önceki projelerin incelenmesi ? Örnek Olay
15 Kuruma yönelik spor proje önerisi oluşturmak için ön çalışma yapmak Daha önceki projelerin incelenmesi ? Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme ve değerlendirme ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar