DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöneticilik Deneyimi SYB   410 8 2 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Doç.Dr.FATMA PERVİN BİLİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, spor yöneticiliği mesleğinin çalışma alanlarında yapılan çalışmaları takip etmek, uygulama kurumuna yönelik proje geliştirme ve uygulama yapılmasını öğretmektir
Dersin İçeriği
Uygulama kurumunda çalışanlar ile ilgili iletişim kurma toplantı ve görüşme organize etme, kurumunda onaylayacağı proje önerisini uygulamaya koyma ve kurumdan elde edilen verilerin tartışılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci uygulama yapılan kurumunun çalışma alanlarının tanımlar
2) Öğrenci uygulama yapılan kurumun gereksinim duyduğu proje alanlarını tartışır
3) Öğrenci kuruma yönelik proje önerisi yazabilir
4) Öğrenci projenin organizasyonunu gerçekleştirir
5) Öğrenci proje raporu hazırlar
6) Öğrenci proje sunumu yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygulama kurumlarının belirlenmesi Kurum hakkında bilgilerin gözden geçirilmesi ? Tartışma
2 Uygulama kurumundaki sorumlu yönetici ile toplantı yapılması Toplantıda görüşülecek başlıkların belirlenmesi ? Soru-Cevap
3 Uygulama kurumuna yönelik proje için görüşmeler yapılması Yapılacak proje için hazırlık ? Anlatım
4 Uygulama kurumuna yönelik proje için görüşmeler yapılması Yapılacak proje için hazırlık ? Soru-Cevap
5 Uygulama kurumunda geliştirilecek proje önerisinin hazırlanması Proje konusu ve formatın hazırlanması ? Soru-Cevap
6 Uygulama kurumunda geliştirilecek proje önerisinin hazırlanması Proje konusu ve formatın hazırlanması ? Grup Çalışması
7 Yapılacak projenin formata uygun önerisinin yazılması Yapılacak projenin formata uygun önerisinin hazırlanması ? Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ölçme ve değerlendirme ? Performans Değerlendirmesi
9 Projenin uygulanması için gerekli araç gereç ve sahaların hazırlanması Proje uygulama hazırlığı ? Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 Projenin uygulanması için gerekli araç gereç ve sahaların hazırlanması Proje uygulama hazırlığı ? Grup Çalışması
11 Uygulanan projenin sunumunun hazırlanması Proje sunumunun hazırlığı ? Grup Çalışması
12 Uygulanan projenin sunumunun hazırlanması Proje sunumunun hazırlığı ? Grup Çalışması
13 Projenin raporunun yazılması Proje raporunu yazma ? Grup Çalışması
14 Projenin raporunun yazılması Proje raporunu yazma ? Tartışma
15 Proje sunumunun yapılması Proje sunumu ? Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar