DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Yönetim SYB   242 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değişen çevre koşulları altında, bir işletmenin stratejik olarak rekabet edebilmesi ve ortalamanın üzerinde getiriler kazanabilmesi için gerek duyabileceği her türlü karar ve faaliyetleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Stratejik Yönetim ve Temel Kavramlar, Stratejik Yönetim Süreci, İşletme Analizi, Stratejik Planlama, Temel Stratejilerin Belirlenmesi, Stratejilerin Uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel stratejik yönetim kavramlarını tanır
2) Stratejik yönetim süreci ve öğelerini çözümler
3) Dış ve iç çevre analizi yapar.
4) Stratejilerin uygulanmasında yapı ve sistemleri tanımlar
5) Örnek olaylarla stratejik yönetim anlayışını geliştirir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stratejik Yönetim ve Temel Kavramlar Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Stratejik Yönetim Süreci Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Dış Çevre Analizi Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 İşletme Analizi-1 Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 İşletme Analizi -2 Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Yönetişim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlenmesi Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Stratejik Planlama Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma ? Yazılı Sınav
Ödev
9 Temel Stratejilerin Belirlenmesi Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Stratejilerin Uygulanması: Yapı ve Sistemler Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Stratejilerin Uygulanması: Örgüt Kültürü ve Strateji Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Stratejilerin Uygulanması: Liderlik ve Strateji Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Stratejik Değerleme ve Kontrol-1 Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Stratejik Değerleme ve Kontrol-2 Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
15 Stratejik Değerleme ve Kontrol-3 Ders kaynaklarını okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarını okuma ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar