DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkla İlişkiler SYB   301 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ŞİRİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İREM KAVASOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuramsal bilgilerin uygulama alanına aktarımını içeren derste; halkla ilişkiler kampanyaları ve aşamaları, halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan teknikler ve örnekleri, halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan araç ve gerçekleştirilen faaliyetler, halkla faaliyetlerinin alanları uygulama örnekleriyle aktarılarak, öğrencilerin sporla ilgili seçecekleri bir uygulamaya yönelik bir proje hazırlamaları sağlanıp bu konuda yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Halkla İlişkilerdeki Temel Kavramlar ve Tanımlar, Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kampanya Süreci ve Aşamaları, Halkla İlişkiler Alanındaki Uygulama Örnekleri, Yazılı/Görsel ve Sözel İletişimde Halkla İlişkiler Uygulamaları, Medya Stratejileri ve İlişkileri, Basın Konferansı/Basın Bülteni/Basın Daveti, ele alınıp aktarılarak; spor alanına yönelik uygulamalı olarak proje hazırlanması gerçekleştirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
2) Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
3) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandır.
4) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5) Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
6) Mesleki etik ilkelere uygun davranır.
7) Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
8) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
9) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
10) Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halkla İlişkilere Giriş. Temel Kavramlar ve Tanımlara Genel Bir Bakış. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
2 Kampanya Süreci ve Aşamaları. Analiz, Araştırma, Sorunun Çözümüne İlişkin Gerçekleştirilecek Senaryolar. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Stratejik Planlama. Hedef Kitle Kavramı ve Hedef Kitle Belirlenmesi. Stratejilerin Belirlenip Bütçenin Planlanması. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
4 Halkla İlişkiler Uygulama Örneklerinin İrdelenmesi. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
5 Yazılı/Görsel ve Sözel İletişimde Halkla İlişkileri Uygulamaları. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
6 Medya Stratejileri ve Medyayla İlişkiler. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Halkla İlişkiler Uygulamaları: Basın Konferansı ve Basın Bülteni, Basın Davetleri, Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders Notlarını Okuma ? Yazılı Sınav
9 Basınla Konuşma/Kampanya Sunum Teknikleri. Sergi, Fuar ve Organizasyonlar. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
10 Kampanya Uygulamaları, Denetimi ve Değerlendirmesi. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kurum İçi PR, İtibar Yönetimi, Kriz Yönetimi, Kurumsal İlişkiler ve Lobicilik Faaliyetlerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
12 Küresel Halka İlişkiler Uygulamaları, E-Halkla İlişkiler Uygulamaları. PR Şirketi Organizasyonu, İşleyişi ve Seçimi. Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Halkla ilişkilerde proje örneklerinin incelenmesi Proje Ödevi ? Proje Temelli Öğrenme
14 Halkla ilişkilerde proje düzenleme aşamaları Proje Ödevi ? Proje Temelli Öğrenme
15 Proje sunumları Proje Ödevi ? Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notlarını ve kitaplarını okuma ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar