DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Sporlar 1 (Okçuluk) SYB   146 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okçuluk sporu hakkında temel bilgilerin öğretimi. Yay tipleri, özellikleri ve farklarının öğretimi. Temel okçuluk hareketlerinin öğretimi
Dersin İçeriği
Okçuluk nedir, Tarihçesi, Geleneksel okçuluk, Modern okçuluğun başlangıcı, Modern Yay çeşitleri, Okçuluk Antrenmanları, Sporcu lisansı, Antrenörlük

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okçuluk organizasyonlarını öğrenir, anlar, yorumlar ve uygulayabilir
2) Ferdi performansı arttırmak için değerlendirmeler yapabilir
3) Temel okçuluk aletlerinin özelliklerini bilir ve kullanabilir
4) Temel okçuluk hareketlerini uygular ve öğretebilir
5) Okçuluğun yapısını ve özelliklerini öğrenir ve anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okçuluğa genel bakış ve okçuluk aletlerinin tanıtımı. Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
2 Temel duruş ve atış pozisyonu Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
3 Okçuluğa başlamak için gerekli kas eğitimi Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Isınma ve esneme/germe hareketleri Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Yakın mesafe atışları Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Yay tipleri, seçimi Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Kol boyu belirlenmesi Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Yay sertliği ve etkileri Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Ok sertliği ve etkileri Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Atış alanları (Kapalı, açık, rüzgarlı) Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Uzak mesafe atışları Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 Okçulukta oluşabilecek kas yaralanmaları Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 Psikolojik Hazırlık Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Yarış için biyolojik hazırlık Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki konuların tekrarı, Araştırma ? Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar