DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Sporlar 1 (Pilates) SYB   148 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Banu Nurdan ÖZSU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BANU NURDAN ÖZSU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pilates bilmeyen öğrencilere pilates yapmayıöğretmek.
Dersin İçeriği
Pilatesi ve pilates yapabilmeyi öğrenme.Pilatesi bilmeyen öğrencilere dans etmeyi öğretmek.Pilatesin temel prensipleri hakkında bilgi vermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2) 2.Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.
3) 3.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
4) 4.Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma becerisi kazanır.
5) 5.Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
6) 6.Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir.
7) 7.Spor organizasyonları düzenler.
8) 8.Spor organizasyonları yürütür.
9) 9.23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır.
10) 10.Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
11) 11.Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
12) 12.Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
13) 13.Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
14) 14.Öğretmenlik mesleğiyle ilgili meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
15) 15.Beden eğitimi ve spor alanında bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pilatesin temel prensipleri. Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
2 Joseph Hubertus Pilatesin hayatı. Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Temel hareketler. Sınıfı hazırlama. ? Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Hundred hareketi. Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Roll up hareketi. Sınıfı hazırlama. ?
6 Tek bacak daire. Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Omurga esnetmesi Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
9 Tek bacak esnetme. Çift bacak esnetme. Sınıfı hazırlama. ?
10 Makas. Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösteri
11 Yan tekmeler. Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Testere. Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Deniz kızı. Sınıfı hazırlama. ?
14 Fok balığı hareketi Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Yüzme hareketi. Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınıfı hazırlama. ? Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar