DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Takım Sporları 1 (Voleybol) SYB   143 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ŞİRİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Voleybol oyununun tarihini, kurallarını, teknik ve taktik yapısını öğrenmek
Dersin İçeriği
Voleybolun tarihi, kuralları, Teknikleri, taktikleri ve Oyun Sistemlerinin öğrenilip geliştirilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, oyun hakkında genel bilgiyi, temel pozisyonları bilir uygular
2) Öğrenci, Pas çeşitlerini ve tekniğin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
3) Öğrenci, Servis çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular
4) Öğrenci, Hücum çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
5) Öğrenci, Blok çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
6) Öğrenci, Arka alan savunması çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
7) Öğrenci, Voleybolda oyun sistemleri çeşitlerini, öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
8) Öğrenciler maç tecrübesi kazanır
9) Voleybolda oyun sistemleri, pozisyonlar ve yapılan hatalar. Sistemlere giriş.
10) 3:3 ve Basit 4:2 siteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenci ile tanışma, dersin işleniş biçimi ve oyun hakkında genel bilgi edinmek ısınma ?
2 Parmak pas çeşitleri ve tekniğinin pekiştirilmesi ve oyuna uyarlamak ısınma ?
3 Öğrencilere manşet pas tekniğinin anlatımı ve dirillerle geliştirmek ısınma ?
4 Öğrencilere servis çeşitleri ve tekniğinin anlatımı ve çeşitli alıştırmalarla geliştirmek ısınma ?
5 Öğrencilere hücum çeşitleri ve tekniğini öğretmek ve oyuna uyarlama. ısınma ?
6 Öğrencilere blok ve tekniğinin öğretimi ve oyuna uyarlamak. ısınma ?
7 Öğrencilerin Arka alan savunma çeşitleri ve tekniği öğretimi ve oyuna uyarlama. ısınma ?
8 Ara Sınav teori ve pratik sınav ?
9 Öğrencileri voleybol oyun sistemleri, pozisyonları ve yapılan hatalar hakkında bilgilendirmek ısınma ?
10 Öğrencilere 3:3 ve Basit 4:2 siteminin öğretmek ve oyuna uyarlamak ısınma ?
11 Öğrencilere 4:2 sisteminin anlatımı ve oyuna uyarlamak ısınma ?
12 Öğrencilere öğretilen 4:2 sistemini dirillerle oyuna uyarlamak. ısınma ?
13 Öğrencilere 5:1 sisteminin anlatımı ve oyuna uyarlamak. ısınma ?
14 Öğrencilere öğretilen 5:1sistemini dirillerle oyuna uyarlamak. ısınma ?
15 Öğrencilere öğretilen 4:2 ve 5:1 sisteminin oyuna uyarlama çalışmaları yapmak ısınma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları teorik ve uygulamalı sınav ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar