DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Takım Sporları 1 (Futbol) SYB   147 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Harun TOSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HARUN TOSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci Futbol ile ilgili temel kavramları bilir, Futbol oyun kurallarını kavrar, Futbol temel tekniklerini yapar,
Dersin İçeriği
Futbol tanımı ve tarihçesi, Futbolda ısnma, Toplu ve topsuz tekniklerin sınıflandırılması, Toplu teknikler-ayak içi,ayak içüstü vuruş teknikleri, Ayak üstü ve ayak dış üstü vuruş teknikleri, Toplu teknikler-kafa ve vole vuruşu teknikleri, Ayak içi,ayak üstü,ayak dışı ve ayak tabanı kontrolleri, Diz üstü,göğüs,karın ve kafa kontrolleri, Futbolda aldatma teknikleri, Futbolda Markaj teknikleri, Kaleci tekniği, Taç atış tekniği, Bireysel taktikler,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
2) Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
4) Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
5) Öğrenci Futbol ile ilgili temel kavramları bilir,
6) Futbol oyun kurallarını kavrar,
7) Futbol temel tekniklerini yapar,
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Futbol tanımı,tarihçesi,oyun kuralları Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Futbolda ısınma Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Futbolda toplu ve topsuz tekniklerin sınıflandırılması Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Toplu teknikler-ayak içi ve ayak iç üstü vuruş teknikleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
5 Topa vuruş teknikleri-Ayak üstü,ayak dış üstü, vuruş teknikleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Toplu tekniklker- vole ve kafa vuruş teknikleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 Toplu teknikler-ayak iç üstü,ayak üstü ve ayak dış üstü top sürme teknikleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Toplu teknikler-ayak içi,ayak üstü,ayak dış üstü,ayak tabanı kontrol teknikleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Toplu teknikler-diz altı,diz üstü,karın,göğüs ve kafa kontrol teknikleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Toplu teknikler- aldatma teknikleri ve çeşitleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Toplu teknikler- markaj teknikleri ve çeşitleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Toplu teknikler- kaleci teknikleri ve çeşitleri Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Toplu teknikler- taç atış tekniği Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
15 Futbolda bireysel taktikler Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma,Uygulama ve ısınma ? Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar