DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
WEB Tasarımı YBS   131 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erkan TİYEKLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERKAN TİYEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları verilerek, web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri (Html, Css, Javascript) ve araçlarının (Adobe Dreamweaver, Fireworks, Flash) temel seviyede kullanımı ve Sunucu taraflı dinamik web sayfaları tasarımı becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Kişisel ve kurumsal siteler yapmaya yönelik görsel tasarım teknikleriyle web tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Web ve İnternet teknolojilerini bilir
2) Web tasarımının temel ilkelerini bilir
3) Html komutlarını bilir ve html komutlarını kullanarak web sayfası geliştirebilir
4) Grafik editörü uygulama programı ile web grafik tasarımı yapabilir, düzenleyebilir ve anime edebilir
5) Html düzenleyici yardımcı programları (Not defteri, FrontPage) kullanarak web sayfası tasarlayabilir ayarlayabilir
6) Etkileşimli animasyon hazırlama programı ile animasyon geliştirebilir,
7) Hazırladığı web sayfalarını, web sunucu programları kullanarak internette yayınlayabilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Web, İnternet teknolojileri temel kavramları, Web tasarım ilkeleri, yöntemleri Okuma ? Anlatım
2 Html etiketlerinin yapısı, özellikleri Html düzenleyici programları temel özellikleri, arayüz kullanımı, Html sayfalarını temel özellikleri Okuma, uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Temel html etiketleri, Metin biçimlendirme etiketleri, listeler (madde imleri, numaralandırma), bağlantılar, göreceli adresleme, resimler, resim haritaları, resimlere link verme Okuma, uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Temel Grafik kavramları (çözünürlük, piksel derinliği, renk v.b.) Grafik editörü uygulama programı temel özellikleri, menüler, tools paneli, efektler, katmanlar, grafik tasarımı, resimleri ihraç etmek, resimleri optimize etmek Okuma, uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Html etiketleri ile Tablo oluşturma, düzenleme, Form oluşturma, form elemanları temel özellikleri, Çerçeveler Okuma, uygulama ?
6 Html eklentileri (ses, video, flash, java ve diğer eklentiler), Dinamik (istemci taraflı) html sayfalarının temel özellikleri, Javascript Temel özellikleri Okuma, uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Javascript'in genel yapısı, değişken tanımlama, operatörler, döngü yapıları, karar yapıları, alt program yapısı, nesne kullanımı, sayfa tasarımında kullanılan temel nesneler Okuma, uygulama ?
8 Ara Sınav ? Yazılı Sınav
9 Html, CSS ve Javascript ile istemci taraflı dinamik web sayfaları, katman yapısı ve javascript kullanımı ile çeşitli menüler (akordeon menü, açılır menü v.b.) oluşturma, javascript kullanarak form elemanları denetimi Okuma, uygulama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Benzetim
Ödev
10 CSSin özellikleri, genel yapısı, tanımlama yöntemleri, html etiketlerine göre cssler, temel kullanılan stil şablonları (arkaplan, kenarlık v.b.), katman yapısı Okuma, uygulama ?
11 Animasyon kavramı, etkileşimli animasyon hazırlama programları temel özellikleri, timeline kavramı, çizim araçları kullanımı Okuma, uygulama ?
12 Etkileşimli animasyon hazırlama programları ile buton oluşturma, animasyona ses ve video ekleme, Action script kullanımı Okuma, uygulama ?
13 Sunucu taraflı dinamik programlama giriş, temel kavramlar, web sunucuları, Sunucu taraflı dinamik programlama dili (ASP) genel yapısı, özellikleri, değişken tanımlama, operatörler, döngü yapıları, karar yapıları, altprogram yapısı, temel fonksiyonlar Okuma, uygulama ?
14 Örnek proje üzerinde çalışma Okuma, uygulama ?
15 Örnek proje üzerinde çalışma Okuma, uygulama ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar