DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği YBS   139 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre SEZGİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterliğe sahip, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği tarihçesi, Çalışma hayatında fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynakları, Meslek hastalıkları, İş kazaları, Kişisel ve toplu koruma yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramları ve tarihsel gelişimi tanımlar.
2) İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını sıralar.
3) Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını tanımlar.
4) Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskleri örneklerle açıklar.
5) İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını tarif eder.
6) İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını işyerindeki uygulamalarla birlikte değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşyeri Güvenliği ve Tehdit Eden Faktörler Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında temel kavramlar ve tarihçe Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İş kazalarının değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi ? Yazılı Sınav
9 Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Spor Alanında iş sağlığı ve güvenliği Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Biyolojik ve kimyasal risk faktörleri Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Fiziksel ve psikososyal risk faktörleri Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ve yönetim sistemleri Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Ders kitabındaki ilgili konular. ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar