DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Sporlar 2 (Yüzme) SYB   271 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Lütfi Tolga ÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel yüzme becerilerini sergileyebilen, ve bu becerileri başkalarına doğru metotlarla aktarabilen, yüzmenin öneminin farkında öğrenciler yetiştirmek
Dersin İçeriği
Yüzme sporuyla ilgili teknik ve taktik beceriler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
2) Yüzme havuzlarını ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini kullanır
3) Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
4) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
5) Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüzmenin tarihçesi, havuzlar ve malzemeleri, tesis kullanım kuralları ve önemi Kaynak okuma ?
2 Neden yüzme bilmeliyiz, yararları. Suya uyum ve beceri alıştırmaları Kaynak okuma ve suya alıştırma becerilerinin uygulanması ?
3 Krawl tekniğine giriş. Özellikleri Krawl tekniği giriş alıştırmalarım ?
4 Krawl tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Krawl tekniği alıştırmaları ?
5 Krawl tekniğinde kol, ayak ve nefes uyumu. Koordinasyonun incelikleri Krawl tekniği alıştırmaları ?
6 Yüzmede çıkış (start) atlamaya yönelik basit alıştırmalar ?
7 Sırtüstü tekniğine giriş. Özellikleri Sırt üstü pozisyon kazandıran çalışmalar ?
8 Ara Sınav Vize sınavına kadar olan bölüm ve konuların tekrarı ?
9 Sırtüstü tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Sırt üstü ayak ve kol çalışmaları ?
10 Sırtüstü tekniğinde kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes . Uluslar arası yüzme yarış kuralları. Sırt üstü koordinasyon çalışmaları ve kurallara yönelik kaynak okuma ?
11 Kurbağalama tekniğine giriş. Özellikleri Kurbağalamaya giriş dirilleri ?
12 Kurbağalama tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Kurbağalamada koordinasyon dirilleri ?
13 Kurbağalama tekniğinde kol, ayak ve nefes uyumu. Koordinasyonun incelikleri Kurbağalamada koordinasyon dirilleri ?
14 Kelebek yüzme, Yüzme stillerinin dönüş ve star özelliklerine bakış. Kaynak okuma ?
15 Genel Tekrar Tüm Konuların okunması ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konuların tekrarı ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar