DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Latin Dansları YBS   277 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenab TÜRKERİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
LATİN DANCE, SALSA, MERENGUE, BACHATA, CHA CHA ÖĞRENME
Dersin İçeriği
LATİN DANS, SALSA, MERENGUE, BACHATA, CHA CHA

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) TEMEL DURUŞLAR
2) TEMEL ADIMLAR
3) SALSA RİTM
4) MAMBO ADIM
5) KOKORACHA
6) SALSA ADIM
7) CROSS ADIM
8) DÖNÜŞLER
9) EŞLİ TEMEL ADIM
10) AÇIK TUTUŞ
11) KAPALI TUTUŞ
12) KARŞIYA ALIŞ
13) ENCHUFLA
14) DİLE QUE NO
15) CORTİKO


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TEMEL DURUŞLAR PRATİK ?
2 TEMEL ADIMLAR PRATİK ?
3 SALSA RİTM PRATİK ?
4 MAMBO ADIM PRATİK ?
5 KOKORACHA PRATİK ?
6 SALSA ADIM PRATİK ?
7 CROSS ADIM PRATİK ?
8 Ara Sınav PRATİK ?
9 EŞLİ TEMEL ADIM PRATİK ?
10 AÇIK TUTUŞ PRATİK ?
11 KAPALI TUTUŞ PRATİK ?
12 KARŞIYA ALIŞ PRATİK ?
13 ENCHUFLA PRATİK ?
14 DİLE QUE NO PRATİK ?
15 CORTİKO PRATİK ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FİNAL ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar