DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Takım Sporları 2 (Voleybol) SYB   270 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ŞİRİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Voleybol oyununun tarihini, kurallarını, teknik ve taktik yapısını öğretip, öğrencilerin voleybol becerilerini geliştirerek, bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Voleybolun tarihi, kuralları, Teknikleri ,taktikleri ve Oyun Sistemlerinin öğrenilip geliştirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, oyun hakkında genel bilgiyi, temel pozisyonları bilir uygular.
2) Öğrenci, Pas çeşitlerini ve tekniğin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
3) Öğrenci, Servis çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular
4) Öğrenci, Hücum çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
5) Öğrenci, Hücum çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
6) Öğrenci, Arka alan savunması çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular
7) Öğrenci, Voleybolda oyun sistemleri çeşitlerini, öğretimini, pekiştirilmesini, oyuna uyarlamayı bilir ve uygular.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, tarihçe, dersin işleniş biçimi ve oyun hakkında genel bilgi ve temel pozisyonlar Isınma ?
2 Parmak pas çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ?
3 Manşet pas tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ?
4 Servis çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ?
5 Hücum çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ?
6 Blok çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama Isınma ?
7 Arka alan savunması çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ?
8 Ara Sınav teori ve pratik sınav ?
9 Voleybolda oyun sistemleri, pozisyonlar ve yapılan hatalar. Sistemlere giriş Isınma ?
10 3:3 ve Basit 4:2 siteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama Isınma ?
11 4:2 Sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ?
12 Öğrenilen 4:2 sisteminin pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ?
13 4:2 oyun sisteminde taktik çalışmaları Isınma ?
14 4: 2 oyun sisteminde servis karşılama Isınma ?
15 Maç deneyimi kazanama Isınma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları teori ve pratik sınav ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar