DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Takım Sporları 2 (Hentbol) SYB   274 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil DİKİCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAMİL DİKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hentbol oyununun kuralları ile öğrenilmesi ve bireysel teknik ve becerilerinin kazanılması
Dersin İçeriği
Hentbol Oyun Kuralları ve Teknik-Taktik Beceriler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, Hentbol oyunun tanımı, eğitsel değeri, tarihi, dünyada ve Türkiyedeki gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
2) Öğrenci, Hentbol oyun kuralları, temel ve bireysel teknik becerileri uygulayıp anlatabilir
3) Öğrenci,Bölgelere göre kale atışlarını uygulayıp anlatabilme,toplu ve topsuz aldatma çeşitlerini uygulayabilir
4) Öğrenci, Bireysel savunma ve Savunmada grup taktiğini ve Savunma çeşitlerini uygulayıp anlatabilir.
5) Öğrenci, Kaleci; temel duruş, yer tutma, top kesme ve yakalama, topu oyuna sokma, değişik atışlara ve pozisyonlara karşı savunmayı öğrenir
6) Öğrenci, Kaleci ile savunma işbirliğinin önemini kavrayıp anlatabilir
7) Öğrenci, Hücumda grup taktiği, çapraz geçişler, pozisyon değiştirme, perdeleme tekniklerini uygular
8) Öğrenci, Hızlı hücum, çoklukta ve azlıkta hücum ve savunma, diril örneklerini uygulayabilme ve anlatabilme becerilerini kazanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hentbol oyunun tanımı, tarihi, dünyada ve Türkiyedeki gelişimi, Konu hakkında araştırma ? Anlatım
2 Hentbol oyun kuralları. Konu hakkında araştırma ? Alıştırma ve Uygulama
3 Teknik; temel duruş, top tutma ve atma çalışması uygulamaları. Konu hakkında araştırma ? Alıştırma ve Uygulama
4 Teknik; temel duruş, top tutma ve atma çalışması uygulamaları. Konu hakkında araştırma ? Alıştırma ve Uygulama
5 Top sürme, Topa yatkınlık çalışmaları ve alıştırmaları Konu hakkında araştırma ? Alıştırma ve Uygulama
6 Top sürme, Topa yatkınlık çalışmaları ve alıştırmaları Konu hakkında araştırma ? Alıştırma ve Uygulama
7 Pas çeşitleri Konu hakkında araştırma ? Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Konu hakkında araştırma ? Alıştırma ve Uygulama
9 Pas çeşitleri Konu hakkında araştırma ? Grup Çalışması
10 Bölgelere göre kale atışları Konu hakkında araştırma ? Grup Çalışması
11 Toplu ve topsuz aldatma çeşitleri. Konu hakkında araştırma ? Grup Çalışması
12 Bireysel savunma ve Savunmada grup taktiği Konu hakkında araştırma ? Grup Çalışması
13 Kaleci; temel duruş, yer tutma, aldatma hareketleri, top kesme ve yakalama, topu oyuna sokma, kaleci ile savunma işbirliği Konu hakkında araştırma ? Grup Çalışması
14 Hücumda grup taktiği, çapraz geçişler, pozisyon değiştirme, perdeleme Konu hakkında araştırma ? Grup Çalışması
15 Hızlı hücum, çoklukta ve azlıkta hücum ve savunma, diril örnekleri Konu hakkında araştırma ? Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu hakkında araştırma ? Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar