DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Hakları YBS   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan Hakları konusunda kavram ve problemleri irdelemek.
Dersin İçeriği
İnsan hakları ve temel haklar kavramları; temel kişi haklarının özellikleri ve diğer haklardan farkı; temel kişi haklarının insanın yapısıyla ilgileri ve bu ilgilerinden dolayı ortaya çıkan sonuçlar; insan haklarına ilişkin uluslararası belgeler. İnsan haklarının felsefe ve uygarlık tarihi içindeki gelişimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan hakları ile ilgili bilince sahip olur
2) İnsan Hakları ile ilgili temel kavramları bilir
3) İnsan haklarına yönelik ortaya çıkan ihlallere çözüm üretir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Giriş yok ?
2 İnsan ve Halk Kavramları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
3 Kavramsal ve Tarihsel Açıdan İnsan Hakları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
4 Devlet-Demokrası-İnsan Hakları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
5 Güncel örneklerin verilmesi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
6 İnsan Haklarınını İhlali Sorunu Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
7 Çözüm Arayışları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
8 Ara Sınav Ara sınav ?
9 Bir ödev olarak insan hakları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
10 Neler Yapabiliriz Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
11 Dünya problemleri Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
12 Problemlere Çözüm Arayışları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
13 Yaşanılır bir dünya arayışı Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
14 Felsefenin bakışı Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
15 Genel Değerlendirme Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar