DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Masaj (Erkek) SYB   329 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Muhammet AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUHAMMET AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere masajın teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi
Dersin İçeriği
Masajın tanımı, tarihçesi, masaj teknikleri, sırt masajı, kol masajı, göğüs masajı, bacak masajı, karın masajı, yüz masajı, saç masajı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
2) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
3) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
4) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
6) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
7) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8) Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
9) Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
10) Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
11) Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
12) Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
13) Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
14) Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
15) Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Masajın tanımı ve tarihçesi literatür tarama ? Anlatım
2 Masajın fizyolojik ve psikolojik etkileri literatür tarama ? Anlatım
3 Masajın konraendikasyonları ve dikkatli uygulanması gereken durumlar literatür tarama ? Anlatım
4 Masajda duruş pozisyonları literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Masaj teknikleri literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Sırt masajı literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Kol masajı literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav sınava hazırlık ? Soru-Cevap
Gösteri
9 Göğüs masajı literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Bacak masajı literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Karın masajı literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Yüz masajı literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Saç masajı literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 masajın tüm vücuda uygulanması literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 masajın tüm vücuda uygulanması literatür tarama ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık ? Soru-Cevap
Gösteri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar